MENÜ

EraOFSET Matbaa Yönetim Sistemi

Matbaa ürünlerinin ortaya çıkabilmesi, maliyet hesaplamasından üretim planlamasına , baskı öncesinden baskıya ve baskı sonrasına , üretimi tamamlanan ürünün sevkiyatından faturalamaya kadar çok çeşitli süreçlerin bir araya gelmesi ile mümkün olmaktadır.

Matbaanızda giderleri sürekli olarak göz önünde tutmak önemlidir. İş akışını ve maliyetleri olumsuz yönde etkileyecek herşey kontrol altında tutulmalıdır. Zayıf noktalarınız çoğunlukla matbaalarda bulunan farklı süreçler , müşteriler ve tedarikçiler arasındaki bağlantılardır.

Matbaaların Problemi : İletişimsizlik

Müşteri ilişkileri yönetimi , sipariş , baskı öncesi ,tedarik , baskı ve baskı sonrası , sevkiyat , stok kontrol ve muhasebe işlemleri birbirinden ayrı departmanlarda işleyen süreçler olduğundan bu süreçler arasındaki iletişim her zaman düzgün olmamaktadır. Bu iletişimsizlik birçok ilave kontrol ve iş yapılmasını zorunlu kılmakta ve böylece matbaada yüksek verimli çalışma sağlanamamaktadır.

Yapılması Gereken : Entegrasyon

Günümüz pazar şartlarında bir adım önde olmak isteyen matbaacıların tüm bu süreçleri verimli şekilde idare etmeleri ve iş akışı üzerinde komple kontrol sahibi olmaları gerekmektedir. Dolayısıyla birçok süreci birbirine bağlayarak verimli ve düzgün çalışma sunan, üretim süreçlerini entegre edecek çözümlere yönelmeleri gerekmektedir.

Çözüm : EraOFFSET

Era Yazılım tarafından geliştirilen EraOFSET entegre matbaa yönetim programı , matbaa sektöründe yaşanan pek çok karmaşıklığa çözüm getirmiştir. EraOFSET birbiriyle bağlantılı olarak çalışan Maliyetlendirme , Planlama , Üretim , Sevkiyat , Stok , Ön Muhasebe ve CRM modüllerinin oluşturduğu bir sistemdir. Bu bütünleşik otomasyon içinde hem hatalardan, eksiklerden veya unutmalardan kurtulur hem de süreçleri hızlandırarak verimliliğinizi artırırsınız.


Satış Politikası Satış Politikası

Orta ve büyük ölçekli matbaalar için geliştirilen yazılım, İstanbul içinde faailet gösteren firmalar için en az 10 kullanıcı, istanbul dışında faaliyet gösteren firmalar için 15 ve üzeri kullanıcılı sistemler olarak kurulabilmektedir. Müşterilerimiz yalnızca Matbaalardır.

Microsoft Çözüm Ortağı Microsoft Çözüm Ortağı

Microsoft ürünleri ile geliştirilen yapı, bilgi ve tecrübe ile desteklenerek firma vizyonunuza katkı sunuyor.


Hizmetlerimiz


M Matbaa Yönetim Sistemleri

Era Yazılım "Matbaa Yönetim Sistemleri" konusunda uzmandır. Matbaa işletmeleri ve basımevlerine yönelik yazılım çalışmaları yürütmektedir.


A Ajans Yönetim Sistemleri

Era Yazılım matbaalarla koordineli çalışan ajanslar için yönetim sistemleri sunmaktadır.


Ö Özel Yönetim Çözümleri

Era Yazılım her işletmenin aynı kalıba uyması zorunluluğunu ortadan kaldırmak için işletmelere özel çözümler de üretmektedir.


D Danışmanlık

Matbaa işletmelerinin yapılanması, organizasyonu, yetkilendirme, görevlendirme ve iş akış sistemlerinin kurulması konusunda danışmanlık hizmetleri verir.


E Eğitim Hizmetleri

EraOFSET Matbaa Yönetim Sistemine ait eğitim ve döküman sağlama hizmetleri vermekte ; yetkili kullanıcı eğitimleri , interaktif eğitim cd ve dökümanları sağlamaktadır.


EraOFSET Neler İçerir?