MENÜ

ÜRETİM - KONTROL

Kontrol Herşeydir !

Hayatın her alanında olduğu gibi matbaa işletmelerinde de mükemmel bir sistem kurulsa da , sistemi denetleyen bir mekanizma olmadığında , çalışanlar işlerini zaman zaman aksatırlar ve bundan da ancak bir sorun ortaya çıktığında yöneticilerin haberi olur. Üretim zincirinde bir istasyonda bir sorun çıkması ve işin gecikmesi zincirleme olarak diğer istasyonların da işlerinin aksaması anlamına gelecektir. Bu aksamayı ancak müşteri siparişini teslim almaya geldiğinde öğrenmek hiçbir yöneticinin hoşuna gitmeyecektir. Bu nedenle EraOFSET'te planlama mekanizmasının yanında planlamaya uyulup uyulmadığını denetlemek için kontrol mekanizması da eklenmiştir. Üretim planlaması yapan personelin her istasyondaki işin durumunu belirli aralıklarla denetlemesi ve varsa aksaklığın kısa sürede giderilmesi için kontrol formları oluşturulmuştur.

Üretim Takip ve İstasyon Takip ekranlarından, çalışılan iş ve çalışan ile ilgili detaylı bilgiler alınabilir. Siparişin hangi aşamada olduğu kadar, işlem gördüğü istasyon ile ilgili detay bilgilere de ulaşılır. Kim çalışıyor, ne zaman başlanmış, duraklamalar, hatalı işlemler , istasyondan geçerken siparişe ait verilen fireler ve çıkan miktarlar, işin bitiş tarih - saati gibi.