MENÜ

ÜRETİM - SARFİYAT

Ne kaybettik , ne kazandık?

Üretim için kullanılan malzemelerin eksiksiz olarak kayıtlara aktarılması gerçek maliyetlerin çıkarılması açısından son derece önemlidir. EraOFSET'te sipariş için planlanan malzemeler sarfiyat modülüne otomatik aktarılır ( Rezerve edilerek sarfiyat ekranına getirilir). Herhangi bir aksaklık sonucu yeniden baskı yapılması , fazla kağıt vb malzeme harcanması gibi durumlarda kullanılan ek malzemeler kullanıcı tarafından kayıtlara mutlaka geçirilmelidir. Aksi taktirde stok durumu ve üretimin gerçek maliyeti yanlış hesaplanmış olur. EraOFSET maliyet analizlerinde sarfiyatları da içine alarak raporlama yapar.

Üretim sonunda yapılan rezervasyon ( varsa ek kullanımlar veya eksik kullanımlar ) sarfiyata dönüşerek stok düşümleri yapılır ve son maliyet analizlerinde kullanılmak üzere siparişle ilişkilendirilerek saklanır. Siparişe ait son maliyet ( işin gerçekleşen maliyeti ) hesaplanırken bu fiili kullanımlar gözönüne alınır.